บทบาท “บุหรี่ไฟฟ้า” ในภารกิจละ – เลิกสูบ  งานวิจัยในต่างประเทศเผย “ตัวช่วยนี้” เพิ่มอัตราเลิกบุหรี่ได้มากกว่าเท่าตัว

บทบาท “บุหรี่ไฟฟ้า” ในภารกิจละ – เลิกสูบ  งานวิจัยในต่างประเทศเผย “ตัวช่วยนี้” เพิ่ม…

Read More

#ลงพื้นที่ประเมินผล มาตรการผ่อนคลาย พื้นที่อำเภอหางดง

การเฝ้าระวังและติดตามประเมินผลที่ทางหน่วยงานรับผิดชอบได้เกาะติดสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่อง ซ…

Read More

#มูลนิธิในเชียงใหม่ ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา มอบสิ่งของใน มช.

คุณศักดา ศิลประสิทธิ์ ประธานมูลนิธิเชียงใหม่คนละไม้คนละมือ พร้อมด้วยมูลนิธิส่งเสริมการศึกษ…

Read More

#ประพันธ์มอบสิ่งของ ร่วมกับกลุ่มช้างงาน ให้ผู้นำใน 5 ชุมชน

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงาน ที่ได้มีการแจกสิ่งของมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภายในเขตเทศบาลนคร…

Read More