อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ เมินรับมอบสนามกีฬาทับสะแก หลังสร้างเสร็จนานเกือบ 2 ปี ส่อพิรุธใช้งบ 24.4 ล้าน

อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ เมินรับมอบสนามกีฬาทับสะแก หลังสร้างเสร็จนานเกือบ 2 ปี ส่อพิรุธใช้งบ 24.4 ล้าน

 

วันที่ 8 สิงหาคม นายธนศร ดอกเดื่อ หัวหน้าสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดรับมอบเพื่อใช้ประโยชน์จากสนามกีฬาทับสะแก ใช้งบก่อสร้างจากกรมพลศึกษา 24.4 ล้านบาท ริมถนนเพชรเกษมขาเข้า กทม. พื้นที่หมู่ 6 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก หลังจากรับมอบงานจากผู้รับเหมา ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 แต่ปัจจุบันยังมีปัญหาการส่งมอบโครงการให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ( อปท.) ในพื้นที่ เนื่องจากหลังก่อสร้างเสร็จยังไม่มีระบบไฟฟ้าและระบบประปา ขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบล( อบต.) แสงอรุณ มีหนังสือแจ้งถึงกรมพลศึกษา โดยตั้งเงื่อนไขหลายประการก่อนการรับมอบโดยเฉพาะการใช้สิทธิในที่ดินสาธารณะรวมทั้งการใช้งบประมาณเพื่อดูแลรักษาในระยะยาวและขอให้รอความชัดเจนหลังมีการเลือกตั้ง อบต. ขณะที่ล่าสุดผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ.)ประจวบคีรีขันธ์ได้ปฏิเสธการรับมอบ

นายธนศร กล่าวว่า เดิมที่ดินดังกล่าว 29 ไร่ อยู่ในพื้นที่หนังสือสำคัญที่หลวงเลขที่ ปข 0570 เพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างสนามกีฬา และ ยอมรับว่าเดิมก่อนการก่อสร้างอาจมีการดำเนินการผิดเงื่อนไขบางประการ เนื่องจากตนเพิ่งมารับตำแหน่งหลังสนามกีฬาสร้างเสร็จแล้ว และขณะนี้ได้พยายามเร่งรัดให้ประชาชนใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าโดยเร็วที่สุด ส่วนตัวยอมรับว่าเครียดพอสมควร เนื่องจากการก่อสร้างสนามกีฬาในลักษณะเดียวกันหลายจังหวัดทั่วประเทศมี อปท.รับมอบไปแล้ว เหลือสนามกีฬาทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์เพียงแห่งเดียว ส่วนการใช้งานชั่วคราว หากมีความเสียหายจะแจ้งให้รับเหมาช่วยซ่อม เนื่องจากอยู่ในระหว่างการวางเงินค้ำประกันการก่อสร้าง 2 ปี

นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก กล่าวว่า พยายามประสานงานเร่งรัดหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์ให้เร็วที่สุดตามเงื่อนไขที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ติดขัดกับระเบียบหรือข้อกฎหมาย โดยขอให้กรมพละศึกษาส่งมอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้กรมธนารักษ์เพื่อกำหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์ โดยกรมธนารักษ์จะรับมอบเฉพาะอาคาร ส่วนที่ดิน นสล.ยังอยู่ในความผิดชอบของอำเภอ

มีรายงานว่า การใช้พื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ เนื่องจาก นสล.เดิมแจ้งว่าเป็นสนามกีฬาประจำอำเภอ โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าในพื้นที่มีการก่อสร้างอาคารของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอและอาคารเอนกประสงค์ ดังนั้นจะต้องตรวจสอบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการขออนุญาตใช้พื้นที่หรือไม่ และ ต่อมาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ฝ่ายปกครองอำเภอได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬา จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดในการใช้งบประมาณ โดยไม่แจ้งให้สภา อปท.ในพื้นที่รับทราบก่อนก่อสร้าง และไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร 2522 ขณะที่ฝ่ายปกครองอำเภอแจ้งว่าไม่สามารถรับมอบสนามกีฬาได้ เนื่องจากไม่มีอำนาจหน้าที่ตามภารกิจ

 

นายนิพล ทองเก่าผู้สื่อข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

Related posts