พิจิตร น้ำท่วมเกษตรและปศุสตว์เร่งแจกหญ้าแพงโกล่าแห้งอัดก้อนอาหารสัตว์วัว-ควายที่ได้รับผลกระทบ

พิจิตร น้ำท่วมเกษตรและปศุสตว์เร่งแจกหญ้าแพงโกล่าแห้งอัดก้อนอาหารสัตว์วัว-ควายที่ได้รับผลกระทบ

 

ความคืบหน้าจากสถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” ที่ทำให้เกิดฝนตกและน้ำป่าไหลหลากมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ไหลเข้าท่วมในพื้นที่10 อำเภอ ของพิจิตร ขณะนี้สถานการณ์น้ำใน 3 อำเภอ คือ อ.สากเหล็ก อ.วังทรายพูน อ.ทับคล้อ ระดับน้ำได้เริ่มลดลงแล้วเหลือแต่ร่องรอยของความเสียหายที่รอการฟื้นฟู น้ำท่วมครั้งนี้เดือดร้อนถึงวัว-ควาย ไม่มีหญ้าสดกิน สนง.ปศุสัตว์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตรต้องลงพื้นที่เร่งช่วยกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์หลายสิบรายเพื่อช่วย วัว-ควาย นับพันตัว

วันที่ 5 ก.ย. 2562 นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร , นายเพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร, นางจารุณี ดำช่วย ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ได้ร่วมกันลงพื้นที่มอบเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์จากกรณีสัตว์เลี้ยง วัว-ควาย –แพะ-แกะ จากกรณีที่ประสบกับภัยพิบัติอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล” ที่ก่อให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 10 อำเภอ ของจังหวัดพิจิตร เป็นวงกว้าง แต่พื้นที่ 3 อำเภอ คือ อ.สากเหล็ก อ.วังทรายพูน อ.ทับคล้อ ประสบกับเหตุน้ำท่วมก่อนอำเภออื่นๆ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากน้ำป่าที่ไหลหลากมาจากอำเภอวังโป่งและอำเภอชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ไหลเข้าท่วมพื้นที่ 3 อำเภอดังกล่าว

ส่งผลให้ไร่นาและทุ่งหญ้าที่เคยเป็นแหล่งอาหารสัตว์ของเกษตรกรที่เลี้ยง วัว- ควาย –แพะ-แกะ ของอำเภอทับคล้อ 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 953 ราย ที่เลี้ยงโค 1,288 ตัว กระบือหรือควาย 465 ตัว แพะ 587 ตัว แกะ 91 ตัว ต่างขาดแคลนหญ้าสดและอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกน้ำท่วม ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน สนง.ปศุสัตว์ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร จึงได้นำหญ้าแพงโกล่าแห้งอัดก้อน จำนวนหนึ่งมามอบให้กับเกษตรกร ซึ่งหญ้าแพงโกล่าแห้งอัดก้อน 1 ฟ่อน น้ำหนัก 20 กิโลกรัม จะใช้เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย ได้ 3 ตัว / วัน ซึ่งถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง ส่วนในระยะยาวเกษตรกรยังสามารถไปติดต่อขอรับเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

สำหรับ นายสุรพล คำพักตร์ดี ผู้ใหญ่บ้านวังหินเพลิงหมู่ 11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ซึ่งเป็นแกนนำเกษตรกรผู้เลี้ยง วัว-ควาย-แพะ-แกะ กล่าวว่า อุทกภัยน้ำท่วมครั้งนี้หนักหนาสาหัสเกษตรกรเดือดร้อนกันทั่วหน้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ที่ต้องขาดแคลนอาหารสัตว์ เนื่องจากน้ำท่วมในพื้นที่วัว-ควาย ไม่มีหญ้าให้แทะเล็มได้กินตามธรรมชาติ ดังนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณหน่วยงานของกระทรวงเกษตรที่ได้มาให้การช่วยเหลือ

ในส่วนของ นางจารุณี ดำช่วย ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เปิดเผยว่า ขณะนี้ที่ศูนย์ฯ มีอาหารสัตว์ที่เป็นหญ้าแพงโกล่าแห้งอัดก้อน สำรองไว้ 10,000 ฟ่อน หรือ 2 แสน กิโลกรัม และมีแปลงปลูกหญ้าอาหารสัตว์ที่เป็นพืชสดสำรองไว้อีก 200 ไร่ พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่องในช่วงวิกฤตน้ำท่วมนี้ หากเกษตรกรท่านใดต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารสัตว์ สามารถติดต่อได้ที่ โทร 087-2943049

สิทธิพจน์ พิจิตร

Related posts