จัดงานประกวดผลและมอบรางวัลโครงการประกวดการจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน “วิวัฒนาการเงินตราไทย” (ชมคลิป)

จัดงานประกวดผลและมอบรางวัลโครงการประกวดการจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน “วิวัฒนาการเงินตราไทย”

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=RTMVCeKxK-E[/embedyt]

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ จัดงานประกวดผลและมอบรางวัลโครงการประกวดการจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน “วิวัฒนาการเงินตราไทย” โดยมี นางวรนุช ภู่อิ่ม ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์ และทรัพย์สินมีค่า ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และนักศึกษาผู้เข้าร่วมประกวด ด้านนางวรนุช ภู่อิ่ม ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์ และทรัพย์สินมีค่า กล่าวว่า

สำนักงานทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน มีภารกิจที่สำคัญด้านหนึ่งคือการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวที่มีการจัดแสดงเรื่องราวของวิวัฒนาการเงินตราไทยและเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดแสดงให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งนอกจากจะมีการจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น

การจัดโครงการเสวนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนและกิจกรรมช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ยังได้จัดให้มีโครงการประกวดการจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน “วิวัฒนาการเงินตราไทย” ขึ้น ซึ่งนอกจากจะเปิดโอกาสให้เยาวชนของสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศได้ใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันแล้ว

สำนักงานทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินยังจะได้นำผลงานดังกล่าวเป็นสื่อนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของเงินตราไทยให้กับผู้เข้าชมการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของสำนักงานทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและเยาวชนตามโรงเรียนและสถาบันศึกษาต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นโครงการนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินต้องการส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้มีเวทีในการแสดงผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของตนเองออกสู่สาธารณชน สำหรับผู้ชนะ รางวัลที่ 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชื่อผลงานเด็กขี้สงสัยกับวิวัฒนาการเงินตราของไทยได้รับเงินรางวัลเงินสด 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล, รางวัลที่ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชื่อผลงานย้อนรอยเงินตราได้รับเงินรางวัลเงินสด 50,000 บาท พร้อม โล่รางวัล, รางวัลที่ 3 ได้แก่

มหาวิทยาลัยสยาม ชื่อผลงานเงินตราได้รับเงินรางวัลเงินสด 30,000 บาทพร้อม โล่รางวัล ส่วนรางวัลชมเชยจะได้รับเงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อผลงานท่องโลกแห่งเงินตราและรางวัลชมเชยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชื่อผลงานภารกิจสั้นๆ ของน้องหวังประวัติเงินตราไทยฉบับย่อ และรางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยสยาม ชื่อผลงาน พดด้วงไทยในยุคสมัยก่อน หลังเสร็จพิธีมอบรางวัลก็ได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย

Related posts