มิชลินแจกหมวกนิรภัย 2,000 ใบ สานต่อโครงการ “มิชลินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัย”

 

มิชลินแจกหมวกนิรภัย 2,000 ใบ สานต่อโครงการ “มิชลินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัย”

 

5 กันยายน 2562

โครงการ มิชลินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัย เป็นกิจกรรมเพื่อชุมชนที่บริษัท สยามมิชลิน จำกัด และ FIA (International Automobile Federation) จัดขึ้นเป็นประจำมาเป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยที่ทางบริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 26 ปี ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของโครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัยนั้น ก็เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน และสร้างจิตสำนึก เกี่ยวกับการใช้รถ ใช้ถนน อย่างปลอดภัยในหมู่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยในปีนี้มุ่งเป้าไปที่เยาวชน ทั้งในระดับประถมศึกษา และอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นในการใช้รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวันมาก โดยตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน มิชลินได้มอบหมวกนิรภัยให้กับชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 8,000 ใบ และได้ร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และองค์กรอิสระอย่างมูลนิธิเมาไม่ขับ

ในปีนี้ ทางบริษัทฯ นำโดยนาย เสกสรรค์ ไตรอุโฆษ  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด เดินทางไปจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันศึกษาต่างๆ ณ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม ในวันที่ 5 กันยายน 2562 และมีการมอบหมวกนิรภัยจำนวน 2,000 ใบ ให้กับเยาวชนที่มาร่วมงานอีกด้วย โดยมีแขกผู้มีเกียรติ
ให้การสนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก อาทิ นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ ปลัดจังหวัดนครปฐม


รศ.น.สพ.ดร. อนุชัย  ภิญโญภูมินทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกราชยานยนต์สมาคม แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา นายสุรสิทธิ์ ศิลปะงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ ฯลฯ นอกจากนี้ หลังจากงานเสร็จสิ้นลง ทางบริษัทฯ ยังจะได้รับความร่วมมือจากทางภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม ในการช่วยประสานกับเยาวชนและคนในชุมชนต่อไป เพื่อให้การรณรงค์เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน

จากการจัดอันดับขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO ในปี 2561 ประเทศไทยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดในโลก และผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีละ 22,491 คน (เท่ากับเสียชีวิต 60 คนต่อวัน) ซึ่งนับเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย อันดับ 1 ในอาเซียน และอันดับ 1 ใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยร้อยละ 74 ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งคิดเป็นอันดับ 3 ของโลก

โดยนายเสกสรรค์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า “เยาวชนคืออนาคตของชาติ แต่ทุกวันนี้เด็กไทยสวมหมวกนิรภัยเพียง 8% เท่านั้น ซึ่งถือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก ดังนั้น การรณรงค์ให้เยาวชนรู้จักวินัยจราจรและสวมหมวกนิรภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ
เพราะจะช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ และช่วยให้ประเทศไทยของเรามีความปลอดภัยทางท้องถนนมากยิ่งขึ้น” ซึ่งทางบริษัทฯ เองมีความมั่นใจว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ให้กับเยาวชนและคนในชุมชน เพื่อให้ลูกหลานของเรามีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น

นอกจากกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัยแล้ว สยามมิชลินยังร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรอิสระต่างๆ ในการจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนอีกหลายรูปแบบ ได้แก่ กิจกรรมตรวจเช็คสภาพรถ และสภาพยาง ช่วงวันหยุดยาวเทศกาล กิจกรรมตรวจเช็คสภาพรถให้กับรถตู้สาธารณะในช่วงฤดูฝน และการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาในหัวข้อ “เยาวชนไทย ขับขี่ปลอดภัย เคารพวินัยจราจร”

เกี่ยวกับมิชลิน

มิชลิน ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมยางรถยนต์ มุ่งมั่นส่งเสริมการสัญจรของลูกค้าอย่างยั่งยืน ออกแบบและจัดจำหน่ายยางที่เหมาะกับการใช้งานมากที่สุด ตลอดจนให้บริการและโซลูชั่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งครอบคลุมการให้บริการทางดิจิตอล การจัดทำคู่มือและแผนที่สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร รวมถึงการพัฒนาวัสดุทางเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมการสัญจร  กลุ่มมิชลินมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแกลร์มง-แฟร็องประเทศฝรั่งเศส และมีสำนักงานสาขาอยู่ใน 170 ประเทศ โดยมีพนักงาน 125,000 คนทั่วโลก และมีโรงงานผลิตยาง 67 แห่ง ซึ่งผลิตยางรวมกันได้สูงถึง 190 ล้านเส้นในปี 2561  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.michelin.co.th

 

ประสานงานประชาสัมพันธ์โครงการ “FIA / มิชลิน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย”

WIN IMC Co., Ltd.

สมเกียรติ โมราลาย               โทร. 081 830-1134              อีเมล: [email protected]

ชนัญญา ทวิชสังข์                โทร. 088 825 1175              อีเมล: [email protected]

ณัฐณิชา ไพมณี                   โทร. 095 428 8668              อีเมล: [email protected]

ปาลิตา อึ่งอภิวัฒน์                โทร. 097 154 8037              อีเมล: [email protected]

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิชลิน กรุณาติดต่อ:

อลงกรณ์ ศรีชื่น

โทร. 0 2700 3232

อีเมล [email protected]

 

 

Related posts