“ธรรมนัส”ลงพื้นที่เชียงรายเร่ง“สปก”ออกหนังสือทำกิน (ชมคลิป)

เชียงราย-ฟุ้งเล่นการเมืองเป็น ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำ รับปากชาวบ้านหากยังอยู่รับรองได้สิทธิ์กันถ้วนหน้า ท่ามกลางประชาชนมารอต้อนรับเนืองแน่น

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=BEjenGPwp_U[/embedyt]

เวลา 16.30 น.วันนี้ (15 กย.62) ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่เร่งรัดให้ ส.ป.ก. ดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้กับเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือ ส.ป.ก.4-01 ณ พื้นที่หมู่ ๑๔ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในพื้นที่ ประชาชน และเกษตรกร ต้อนรับเป็นจำนวนมาก
รอ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อรัฐสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ในนโยบายหลักข้อ 10.

คือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และในข้อที่ 10.2 ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินและลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน โดยจัดสรรที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรตามหลักการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ การกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ำ และมีมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกรและผู้ยากจน จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน จัดทำหลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภท จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ


จากนโยบายดังกล่าว ตนได้เร่งรัดให้ ส.ป.ก. ดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือที่เรียกว่า ส.ป.ก.4-01 ให้กับเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับทั่วประเทศ โดยในเดือนตุลาคม 2562 นี้ จะดำเนินการมอบเอกสาร ส.ป.ก.4-01 พร้อมกันทั้งประเทศ ซึ่งตนจะเข้าร่วมดำเนินการมอบเอกสาร ส.ป.ก.4-01 ให้กับเกษตรกรดังกล่าวด้วย นอกจากนี้จะมอบหมายให้เลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดวันที่ที่มีความพร้อมดำเนินการทั่วประเทศ


สำหรับข้อมูลปัจจุบัน ปี 2562 สามารถมอบ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกรทั่วประเทศได้จานวน 62 จังหวัด จำนวน 14,385 ราย 15,864 แปลง 90,321 ไร่ โดยประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้จากการเร่งรัดนโยบายในครั้งนี้ ประการที่ 1.คือ เกษตรกรเข้าถึงที่ดินทำกินโดยถูกต้องตามกฎหมาย,2.ได้รับโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนหนทาง แหล่งน้ำ เป็นต้น,3.ได้รับการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ให้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งกองทุน ส.ป.ก. และ ธ.ก.ส. ได้ และประการที่ 4,ที่สาคัญที่ดินดังกล่าวจะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานของพวกเขาตลอดไป ตราบเท่าที่ยังทำอาชีพเกษตรกรรม และไม่มีการขายที่ดินให้กับบุคคลคนอื่น”


สำหรับที่ดินในแปลงดังกล่าวที่ตนเข้ามาในพื้นที่ คือที่ดินแปลง NO.140 ซึ่งมีพื้นที่รวมจำนวน 509 ไร่ เป็นพื้นที่ประสบปัญหากลุ่มนายทุนบุกรุก ซึ่งได้แก้ปัญหาจนสามารถยึดคืนมาได้ และจะเร่งทำการจัดสรรให้แก่ราษฎรเข้าทำกินในเร็วๆ นี้ โยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ กลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีที่อยู่อาศัย จะให้สิทธิ์คนละ 1 ไร่ เพื่อใช้ปลูกบ้าน และจะประสานงานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้ามาให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างตามระเบียบราชการ ส่วนผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน จะจัดสรรให้คนละ 5 ไร่ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รอ.ดร.ธรรมนัส กล่าว


สำหรับบรรยากาศโดยทั่วไป พลันที่ รอ.ดร.ธรรมนัส เดินทางถึงบริเวณที่ดินแปลง NO.140 มีประชาชน กลุ่มเกษตรกร มารอต้อนรับชูป้ายให้กำลังใจ รอ.ดร.ธรรมนัส กันเป็นจำนวนมากกว่า 300 คน พร้อมทั้งได้ยืนเรียงเพื่อมอบดอกไม้เป็นรายทางขณะที่ รอ.ดร.ธรรมนัส เดินทางถึงด้านหน้าเวทีสร้างรอยยิ้มแก่ รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ และคณะไม่น้อย หลังจากพิธีการให้สัมภาษณ์ รอ.ดร.ธรรมนัส ได้พบปะพูดกับประชาชนว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ และยังได้ถามประชาชนว่าอยากให้ตนอยู่เป็นรัฐมนตรีนานๆ หรือเปล่า ซึ่งได้รับการตอบรับให้อยู่นานๆ จากประชาชนชาวเชียงรายเป็นจำนวนมาก รอ.ดร.ธรรมนัส ยังได้กล่าวทีเล่นทีจริงด้วยว่า ไม่ต้องห่วงตน เนื่องจากตนเล่นการเมืองเป็น เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ให้กินดีอยู่ดี มีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป อีกด้วย

Related posts