อบจ.ปราจีนบุรีจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ ๙ (ชมคลิป)

อบจ.ปราจีนบุรีจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ ๙

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=HtC1g5eLJ-0[/embedyt]

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562  ที่วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ธ. ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ กับพสกนิกรชาวไทย และประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี อย่างหาที่สุดมิได้

รวมทั้งทำนุบำรุงเผยแผ่พระพุทธศาสนาน้อมนำหลักคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความสุขความสงบ ความสามัคคีแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระองค์ท่านตลอดมาประจำทุกปี สำหรับในปีนี้มีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท ศึกษาและปฏิบัติธรรมในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2562 จำนวน 59 ท่าน

หลังจากที่ได้ทำการปลงผมแล้ว จึงได้นำนาคทั้งหมดขึ้นรถขบวนแห่ไปที่ศาลพระหลักเมืองปราจีนบุรี และได้เดินรอบตลาดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองได้ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ จากนั้นจึงได้ไปกราบขอพรที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดปราจีนบุรี และในวันถัดไปจะได้จัดให้มีพิธีบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ต่อไป

///////////////// ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี

Related posts