นครสวรรค์ // เชิญบริจาค ร่วม การก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม ณ จุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา

ขอเชิญร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม ณ จุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นสถานที่สักการะ และท่องเที่ยวของภูมิภาค

***โดยผู้บริจาค 10,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับการจารึกชื่อไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง***

ช่องทางการบริจาค ประกอบด้วย

  1. ธนาคารออมสิน บัญชีเลขที่ 020-2-4976684-9 ชื่อบัญชี มูลนิธิการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์
    (เพื่อจัดซื้อที่ดินและจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยา)
  2. ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 633-0-47492-3 ชื่อบัญชี ชมรมคนรักษ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

**ผู้บริจาค 10,000 บาทขึ้นไป ผ่านธนาคารกรุณาแจ้งการบริจาคที่หมายโทรศัพท์ 081-8882455 เพื่อยืนยันข้อมูล

3.ติดต่อบริจาคโดยตรงได้ที่ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ชั้น 3 เทศบาลนครนครสวรรค์ ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 081-8882455

ในการนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 056-219555 ในวันและเวลาราชการ

กิตติคุณ มั่นคงดี ประธานชมรมสื่อออนไลน์และสถานีโทรทัศน์ PM NEWS TV ,MD NEWS TV ประเทศไทย

Related posts