ก.แรงงาน มอบรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย “บัตรแรงงานเชิญรับโชค” ประจำปี 2562

ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีจากการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทย “บัตรแรงงานเชิญรับโชค”ประจำปี 2562 พร้อมนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

 

วันนี้ (24 ธ.ค.62) เวลา 10.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย “บัตรแรงงานเชิญรับโชค” ประจำปี 2562 ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายนิยม สองแก้ว ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่า “กระทรวงแรงงานมีการจัดหารายได้เพื่อนำเข้าสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน โดยในทุกปีจะมีการจัดงานกาชาด ซึ่งในปีนี้ได้จัดงานเมื่อวันที่ 15 – 24 พฤศจิกายน 2562

ซึ่งกระทรวงแรงงานได้จัดจำหน่ายสลากกาชาดของสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ซึ่งปีนี้มีรายได้จากการจำหน่ายบัตรรวมทั้งสิ้น 1,776,710 บาท เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และนำมาใช้จ่ายในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของสาธารณกุศล ส่วนหนึ่งจัดเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานที่มีรายได้น้อย

สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้แบ่งเป็นรางวัลที่ 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ HONDA CITY 1.5 V CVT จำนวน 1 คัน ได้แก่ นายสรายุทธ์ หัตถิยา จากจังหวัดเชียงราย รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ HONDA PCX 150 CC 2019 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายอภิเชฎฐ์ สุขเกษม จากจังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 4 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางอุไร จามจุรีย์ เป็นชาวจังหวัดภูเก็ตซึ่งติดภารกิจไม่สามารถมารับรางวัลได้ รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

คุณอารีรัตน์ ลิ้มประภาศิริ จากบริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด และนางเรืองรัตน์ อดิการิ รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ คุณสุจิตรา อยู่หนู ชาวจังหวัดนครสวรรค์ และนายก่อกฤตภ์ เบญจกุล ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลที่ 6 สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ตัวแทนบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด จังหวัดขอนแก่น คุณบุษกร แนวหล้า จังหวัดปทุมธานี และนายปฐม ภู่เด่นดวง จังหวัดราชบุรี

Related posts