เชียงใหม่ //. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมให้การต้อนรับ Professor Liu Xiaodong President of Jiujiang University จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมให้การต้อนรับ Professor Liu Xiaodong President of Jiujiang University จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหารือความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มช. และ Jiujiang University

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts