เชียงใหม่ // พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล หลักสูตร 3 เดือน

ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล หลักสูตร 3 เดือนรุ่นที่ 4

โดยมี ดร.พรศิริ ใจสม รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและประธานหลักสูตร กล่าวสรุปผลของการจัดโครงการ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธี

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม งานห้องสมุด ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts