เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “ซาฟารีเรืองแสง” วันเด็กกลางคืนที่เดียวในประเทศไทย พร้อมเปิดเข้าชมฟรีตลอดทั้งวัน และแจกรางวัลมากมาย

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ธนาคารออมสิน, ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก Mind Brain & Body, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “ซาฟารีเรืองแสง” วันเด็กกลางคืนที่เดียวในประเทศไทย ให้น้องๆ อายุไม่เกิน 15 ปี เที่ยวฟรีทุกกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. โดยมีฐานกิจกรรมการเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆ ให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกและรับของรางวัลมากมาย เพลิดเพลินกับการนั่งรถชมสัตว์ และยังได้สัมผัสกับเหล่าสัตว์ป่าน่ารักอย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรรมวันเด็กในรูปแบบงาน “ซาฟารีเรืองแสง” งานวันเด็กกลางคืนที่เดียวในประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เล็งเห็นความสำคัญในการวางรากฐานของเด็กในการก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต จึงมีแนวคิดในการจัดกิจกรรม งานวันเด็กนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ความเชี่ยวชาญขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าและหน้าที่ของตนต่อประเทศ สร้างสำนึกที่ดี รวมทั้งเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจในการเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศ โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆ ได้ค้นหาตัวตนในแบบฉบับของตัวเอง พร้อมสนุกกับฐานกิจกรรมต่างๆ ได้สนุกกับการนั่งรถชมสัตว์ และอีกหลากหลายกิจกรรมที่ให้น้องๆ ได้เรียนรู้วีถีชีวิตของสัตว์ป่าน่ารักของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และรับของรางวัลอีกมากมาย ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น

นอกจากนี้ขอเชิญชวนน้องๆ หนูๆ ร่วมกิจกรรม “ซาฟารีเรืองแสง” วันเด็กกลางคืนที่เดียวในประเทศไทย ครั้งแรกของวันเด็กกลางคืนที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 – 21.00 น. และนั่งรถชมสัตว์รอบบ่าย เปิดให้บริการ เวลา 14.00 – 16.30 น. นั่งรถชมสัตว์รอบกลางคืน เปิดให้บริการ เวลา 18.30 – 22.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี โทร. 053-999005, 053-999000 หรือ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari, Line@:nightsafari

Related posts