#เชียงใหม่ ร่วมทำพิธีเปิดและร่วมในพิธีทำบุญหอผู้ป่วยสุจิณโณ 3 ชั้น 3 อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมทำพิธีเปิดและร่วมในพิธีทำบุญหอผู้ป่วยสุจิณโณ 3 ชั้น 3 อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผ่านการทำงานของศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะสุดท้าย คณะแพทยศาสตร์ มช.( Comprehensive Palliative Care Center (CPCC) )

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ หอผู้ป่วยสุจิณโณ 3 ชั้น 3 อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts