#เชียงใหม่. หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็ก 2563

รศ.พญ.อรวรรณ เลาห์เรณู หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็ก 2563

ซึ่งจัดโดยงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล ร่วมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. กิจกรรมภายในงาน จัดให้มีการแสดงเปิดงานโดยพยาบาล มีการมอบรางวัลประกวดภาพระบายสี ระดับอนุบาล , ระดับประถมต้น , ระดับประถมปลาย และระดับมัธยมฯ รวมถึงการร้องเพลงและเล่นเกมส์ของผู้ป่วยเด็ก ด้วยการดูแลของพยาบาลและญาติผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ บริเวณลานด้านหน้าทางเข้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารสุจิณฺโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts