#ประธานมูลนิธิแพทย์เพื่อปวงประชา พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ จำนวน 480,000 บาท

คุณสุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิแพทย์เพื่อปวงประชา พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ จำนวน 480,000 บาท

โดยมี รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts