#หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ได้เดินรณรงค์ “มอบความห่วงใย แรงงานไทย ต้องมีหลักประกัน “(ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้)

วันที่ 17 ม.ค.63 เวลา 06.00-08.00 น.นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางพัชร์ธีรัตน์ วรรณพงษ์ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ได้เดินรณรงค์ “มอบความห่วงใย แรงงานไทย ต้องมีหลักประกัน “(ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้)

เพื่อสร้างการรับรู้งานประกันสังคม ณ ตลาดสดบ้านใหม่หนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ มีผู้สนใจสมัครมาตรา 40 จำนวน 10 ราย จำนวนเงิน 1,200 บาท

Related posts