#ร่วมประชุมคณะทำงานย่อยด้านกฎหมายระดับจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 ม.ค.63 เวลา 13.30 น. พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเข้าร่วมประชุมคณะทำงานย่อยด้านกฎหมายระดับจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อพิจารณาการตรวจสอบร้านค้าในจังหวัดเชียงใหม่ ตามรายชื่อที่ส่วนกลางแจ้ง จำนวน 19 ร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” และมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังชั้น 1

โดยมีนายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม

Related posts