#หน่วยราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ที่อำเภอเชียงดาว

จังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ที่อำเภอเชียงดาว

วันนี้ (23 มค.63) นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หรือโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน ซึ่งในครั้งนี้จัดที่อำเภอเชียงดาว โดยมี นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ร่วมงานจำนวนมาก โดยแต่ละหน่วยงานได้จัดบูธออกให้บริการประชาชนถึงในพื้นที่ กว่า 60 บูธ


รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน พร้อมขอความร่วมมือใน 4 เรื่องคือ ปัญหาฝุ่นควัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน ได้ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่ง ซึ่งได้มีประกาศออกมาแล้ว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 นอกจากนี้ ยังเป็นห่วงในเรื่องของภัยแล้ง ซึ่งต้องขอความร่วมมือทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัด รวมทั้งเรื่องยาเสพติด และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยขอให้ทุกคนน้อมนำมาใช้ โอกาสนี้ ได้มอบสิ่งของให้การสงเคราะห์แก่ผู้ยากจน ทั้งผ้าห่มกันหนาว ถุงยังชีพ พันธุ์ปลา และมอบรถจักรยานให้กับนักเรียน
อำเภอเชียงดาว เป็นอำเภอชายแดนติดกับสหภาพเมียนมาร์ อยู๋ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 72 กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นป่าเขาและที่ราบลุ่มน้ำ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ข้าวโพด ทำนา ทำสวนมะม่วง ลำไย สภาพปัญหาสำคัญในพื้นที่ คือ การบุกรุกทำลายป่า หมอกควันไฟป่า ยาเสพติด และต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามแนวชายแดน


…………..
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
23 มกราคม 2563

Related posts