# พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ในวันซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ในวันซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ตลอดจนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บัณฑิตและนักศึกษารุ่นน้อง คณะแพทยศาสตร์ มช.

นำโดย ศ.นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่นฯ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้แก่ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร และ ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts