#เชียงใหม่ PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัว ควบคุมได้ด้วยตัวเรา

​องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มช. จัดเสวนา PM2.5 ภัยร้าย
ใกล้ตัว ควบคุมได้ด้วยตัวเรา
​นางสาวเกศินีกานต์ เอกกิตติธนภูมิ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด 8 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ว่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดเสวนา PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัว ควบคุมได้ด้วยตัวเรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องฝุ่นควันพิษ PM2.5 รู้วิธีในการป้องกันดูแลตัวเองและสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีความร่วมมือร่วมใจป้องกันหรือลดปัญหาจากฝุ่นควัน ที่ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและการดำรงชีวิตประจำวัน เน้นการให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนต่อไป


​ภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ PM2.5 พร้อมชมการสาธิตเครื่องฟอกอากาศจากหน่วยงานเครือข่าย การบรรยาย เรื่อง การปลดปล่อย PM2.5 จากการเผาชีวมวล งานวิจัยการใช้พืชดักจับฝุ่น PM2.5 รวมถึงแนวทางในการอนุรักษ์ และการเสวนาในหัวข้อ PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัว ควบคุมได้ด้วย
ตัวเรา ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนเผยแพร่ความรู้ องค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 09 3130 0671

******************

สุภวัฒณ์ ปันสาม // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
4 กุมภาพันธ์ 2563

Related posts