#”สส. วีระกร” นำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาน้ำ ลงพื้นที่ศึกษาโครงการผันน้ำห้วยแม่ตื่นสู่เขื่อนภูมิพล แก้ภัยแล้ง

นายวีระกร คำประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)จังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ในฐานะ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา แนวทางบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบสภาผู้แทนราษฎร และ สส.สัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ เขต3นครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะ กรรมาธิการฯ กว่า 10 คน เดินทางลงพื้นที่ บ้านแม่ตื่น ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมี นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ สส.ตากเขต 1 พรรคพลังประชารัฐ นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สสตาก เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

สืบเนื่องจากปัญหาภัยแล้งทางรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในความเดือดร้อนของประชาชนจึงศึกษาโครงการเพิ่มเติมน้ำให้เขื่อนภูมิพล คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงพื้นที่ในการศึกษาดู เส้นทางน้ำ ในลำน้ำแม่ตื่น ลำห้วยแม่ตื่น ในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น อ.แม่ระมาด เพื่อหาแนวทาง ศึกษาแนวทาง ในการผันน้ำ จากลำน้ำแม่ตื่นและลำห้วยสาขาต่างๆ ไปลงยังท้ายเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อศึกษาข้อมูล ของระบบชลประทาน ทุกด้านเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปัญหาขาดแคลนน้ำ ปัญหาภัยแล้ง ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการ ศึกษาระบบผันน้ำ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในการทำการเกษตร ให้เกิดผลผลิตที่สมบูรณ์ ไม่มีปัญหาเรื่องการขาดน้ำ หรือภัยแล้ง โดยชาวบ้าน ในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น และพื้นที่ใกล้เคียง ต่างให้การต้อนรับและแสดงความขอบคุณกับคณะกรรมาธิการชุดนี้เป็นอย่างยิ่ง ที่มีแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้กับชาวบ้านและเกษตรกร

กิตติคึณ นครสวรรค์

Related posts