#กระทรวงทรัพย์ฯ,กรมน้ำ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ พร้อมกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่

ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ในการนี้ผู้ตรวจกระทรวงฯ และคณะผู้บริหาร ได้มอบน้ำดื่มให้แก่ประชาชนและตรวจติดตามการดำเนินงานแก้ไขภัยแล้ง ณ ตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวดเพชรบูรณ์

กิตติคุณ (อู๊ด) ททบ 5 นครสวรรค์ รายงาน

Related posts