#“สวนสัตว์เชียงใหม่เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส”ระดมพนักงานเจ้าหน้าที่ ช่วยกันพัฒนาสวนสัตว์ เพื่อสร้างความสามัคคี ในการทำงานร่วมกัน ทุกฝ่าย


นายวุฒิชัย ม่วงมัน. ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ประชุมหารือพนักงานระดับบริหารเมื่อวานนี้วันที่ 17 กพ 2563 เวลา16:30น.ให้มีการพัฒนาสวนสัตว์ขึ้นในช่วงการ
ท่องเที่ยวลดจำนวนลง เนื่องจากวิกฤตการณ์โรคปลอดอักเสบ(Covid-19) โดยให้ทุกฝ่าย ลงพื้นที่ทำความสะอาด
ส่วนจัดแสดงสัตว์

เพื่อสวัสดิภาพที่ดีและเก็บกวาดอาคารสถานที่ตลอดจนถึงการสำรวจป้ายให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ

เพื่อต้อนรับพร้อมบริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง)ที่จะมาถึงนี้ โดยจะมีการระดมกำลังจากทุกฝ่ายกันเวลา13.30น.ของ ทุกวันตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป

ภาพ/ข่าว. ปชส. สวนสัตว์เชียงใหม่

Related posts