#สวนสัตว์เชียงใหม่ ระดมกำลังพนักงานและลูกจ้าง ทำแนวกันไฟ เพื่อป้องการเกิดไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานสุเทพ – ปุย ดังนั้น การป้องกันการเกิดไฟป่า โดยการจัดทำแนวกันไฟ จึงมีความสำคัญต่อการอนุรักษ์พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ที่มีแนวเขตติดต่อกับสวนสัตว์เชียงใหม่

ซึ่งหากสามารถจัดทำแนวกันไฟแล้วเสร็จ จะสามารถป้องกันไฟป่าที่จะรุกลามเข้ามาในพื้นที่สวนสัตว์ ทำให้เกิดหมอกควัน มีผลทำให้เกิดมลพิษต่อประชาชน และสัตว์ป่าสวนสัตว์เชียงใหม่ต่อไป โดยเหตุนี้ทำให้ ร่วมกันทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่าลุกลาม หรือช่วยชะลอการลุกลามได้อีกระดับหนึ่ง

ในขณะเดียวกัน สวนสัตว์เชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของสัตว์ป่าทุกตัวในความดูแล โดยได้เริ่มดำเนินการฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้กับสัตว์และบริเวณโดยรอบ เพื่อลดปัญหาหมอกควันและค่าฝุ่นละอองภายในพื้นที่ของสวนสัตว์ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงการเข้าสู่ฤดูแล้งที่จะถึงนี้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว.   วริศรา ทินนา news 108

Related posts