#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรม Eco – Art รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมต่อเนื่อง) ทุกเย็นวันเสาร์ ณ ลานหุ่นซาฟารี (กาดนัดสีเขียว) เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี


สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชวนเด็กๆ เยาวชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Eco – Art รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมต่อเนื่อง) เพื่อปลูกฝังการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 นี้ กับกิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าผ้า ณ ลานหุ่นซาฟารี (กาดนัดสีเขียว) เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวเชิญชวนเด็กๆ เยาวชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Eco-Art รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและสร้างสำนึกในการรักษ์ธรรมชาติ เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ จัดขึ้นทุกเย็นวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 -19.00 น. ณ ลานหุ่นซาฟารี (กาดนัดสีเขียว) ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมจากสีย้อมธรรมชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 นี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้จัดให้มีกิจกรรมการประดิษฐ์กระเป๋าผ้า โดยการเพ้นท์ และออกแบบได้ตามใจชอบ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำกระเป๋าผ้าใบเก่ามาประยุกต์ สร้างสรรค์เป็นผลงานชิ้นใหม่ได้ และยังเป็นผลงานชิ้นเดียวในโลกอีกด้วย

และในช่วงเวลานี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียัง ได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ “ไวรัสโคโรน่า” (โควิด 19) อย่างเข้มงวด โดยการเพิ่มจุดให้บริการแอลกอฮอล์ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่อาจเกิดความเสี่ยง ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งตรวจคัดกรองบุคลากรในหน่วยงานและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถมั่นใจถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการ และเพื่อความปลอดภัยกรุณาสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งในการเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ในช่วงเวลานี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทร. 053-999000 หรือ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ LineOA:nightsafari

Related posts