จัดเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนทีมแพทย์-พยาบาล “SKY DOCTOR”

ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร จัดเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนทีมแพทย์-พยาบาล “SKY DOCTOR”

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.15 น. พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ได้สั่งการให้ ชุดปฏิบัติการบินทหารบก กองกำลังนเรศวร จัดอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป (ฮ.ท.212) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อสนับสนุนทีมแพทย์-พยาบาล “SKY DOCTOR” ของ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ให้การช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ

ซึ่งเป็นบุตรชายของ นางมะเข่ไหล่ คงสีสวยคีรี อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 8 บ้านแม่จันทะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  จากอาการภาวะคลอดก่อนกำหนด อายุ 1 วัน น้ำหนัก 1.3 กิโลกรัม มีความเสี่ยงหายใจเองไม่ได้ มีโอกาสเสียชีวิตได้ตลอดเวลา โดยผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาเบื้องต้นที่ สุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่จันทะ

แต่เนื่องจาก สาธารณสุขชุมชน มีขีดความสามารถไม่เพียงพอในด้านบุคลากรและเครื่องมือแพทย์ ประกอบกับการเดินทาง ทางพื้นดินต้องใช้เวลานาน เนื่องจากเส้นทางมีสภาพทุรกันดาร ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนที่สุด จึงมีความจำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก

โดย เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป (ฮ.ท.212) ได้ทำการยกตัวจาก สนาม ฮ. ชุดปฏิบัติการบินทหารบก กองกำลังนเรศวร ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ไปยัง สนาม ฮ. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่จันทะ ทำการรับตัวผู้ป่วยกลับมาถึง ณ สนาม ฮ. ชุดปฏิบัติการบินทหารบก กองกำลังนเรศวร เวลา 16.30 น. ต่อจากนั้น ทีมแพทย์-พยาบาลฯ ได้นำตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฯ เป็นที่เรียบร้อย  ผลการปฏิบัติผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว และได้รับการรักษาต่อเนื่องโดยปลอดภัย

Related posts