ศรีสะเกษ – ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ตรวจเยี่ยมกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2  

ศรีสะเกษ – ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ตรวจเยี่ยมกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2

วันที่ 23 เมษายน 2563  ที่ฐานปฏิบัติการดอยทอง  ชายแดนไทยกัมพูชาด้านเขาพระวิหาร  ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ   พลตรี สวราชย์ แสงผล ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 / ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และ คณะ  เดินทางตรวจเยี่ยม / ให้กำลังใจ  กำลังพล กองพันทหารราบที่ 12 ( ร.13 พัน.2 จ.อุดรธานี ) ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี  จ.ศรีสะเกษ โดยมี พันเอก วีระยุทธ รักศิลป์ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2  , พันเอก อัครพนธ์ มูลประดับ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 และ พันโท อินทราวุธ ทองคำ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 12 ร่วมให้การต้อนรับ

และได้นำของฝากเครื่องอุปโภค-บริโภค เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ ม่าม่า โลชั่นทากันยุง จากคณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 62 หมู่กวาง  มอบให้กับทหาร พัน  ร. 12 ที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน ไทย-กัมพูชา พื้นที่เขาพระวิหาร ด้านอำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  ด้วยความเสียสละต้องห่างไกลครอบครัวอันเป็นที่รัก ยังได้กล่าวขอบคุณทหารทุกนายที่ได้ทำหน้าที่ดูแลพื้นที่ชายแดนตามนโยบายได้เป็นอย่างดี

อิสรชล นันทะบัน / วสันต์ ดอกไม้

Related posts