นครสวรรค์ – เทศบาลนครนครสวรรค์แบ่งเบาภาระผู้ค้า งดเก็บค่าเช่าแผง ล็อค อสังหาริมทรัพย์ ค่าจอดรถ

นครสวรรค์ – เทศบาลนครนครสวรรค์แบ่งเบาภาระผู้ค้า งดเก็บค่าเช่าแผง ล็อค อสังหาริมทรัพย์ ค่าจอดรถ ในความรับผิดชอบ 3 เดือน

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563  เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 3/1 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครนครสวรรค์

ซึ่งผลการพิจารณาประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ จากการที่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทำให้ประชาชน และผู้ประกอบการค้าส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การค้าขาย ดังนั้นเพื่อเป็นช่วยเหลือบรรเทาภาระต้นทุน ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการค้า และให้เป็นไปตามแนวทางขอกระทรวงมหาดไทย ที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครนครสวรรค์  จึงมีมติให้ยกเว้นค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาทิ แผงค้า ล็อคขายของของเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563

โดยมีพื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บค่าเช่า  ประกอบด้วย

  1. โซนเบ็ดเตล็ดริมเขื่อนกลางวัน พื้นที่ตั้งแต่ซอยธนาคารกรุงไทย สาขานครสวรรค์จนถึงถนนสุขีโมกข์
  2. โซนตลาดผ้ากลางวัน พื้นที่ตั้งแต่ซอยธนาคารกรุงไทย สาขานครสวรรค์จนถึงตลาดเพชรพิชญา
  3. โซนริมเขื่อนกลางคืน พื้นที่ตั้งแต่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เจ้าพระยาถึงสมาคมฮากกา
  4. โซนขายอาหารริมเขื่อนกลางคืน พื้นที่ตั้งแต่เวทีต้นแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงตลาดสดเทศบาล
  5. โซนแผงลอยอาหารกลางคืน ตั้งแต่สะพานป้อนหนึ่งจนถึงโรงน้ำแข็งเก่าก่อนถึงสำนักงานทรัพย์สินฯ
  6. ผู้เช่าในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย ผู้เช่าร้านจำหน่ายอาหาร ของเบ็ดเตล็ด และผู้เช่าให้บริการห้องสุขาในสถานีขนส่งฯ
  7. ผู้เช่าในสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  ประกอบด้วย ผู้เช่าจำหน่ายอาหารในอาคารกีฬาแบดมินตัน และซุ้มขายน้ำดื่มใกล้สระว่ายน้ำ
  8. ผู้เช่าในอุทยานสวรรค์  ทั้งผู้เช่าซุ้มจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม บริการนวดเพื่อสุขภาพ ขายขนมปังเลี้ยงปลา  ระบายสีตุ๊กตา

รวมทั้งสิ้นกว่า 390 ราย  พร้อมกันนี้เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา เทศบาลนครนครสวรรค์ ยังได้มีการงดเก็บค่าที่จอดรถในพื้นที่ตลาดปากน้ำโพเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง

Related posts