นครสวรรค์ – มทบ.31 และ ชาวค่ายจิรประวัติ ให้การสนับสนุนจัดซื้อปลาสด

นครสวรรค์ – มทบ.31 และ ชาวค่ายจิรประวัติ ให้การสนับสนุนจัดซื้อปลาสด

มทบ.31 และ ชาวค่ายจิรประวัติ ให้การสนับสนุนจัดซื้อปลาสด มทบ.31 และ ชาวค่ายจิรประวัติ ให้การสนับสนุนจัดซื้อปลาสด จากกระชังปลากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลา ต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เพื่อมาประกอบอาหาร รวมทั้งเป็นการให้ความช่วยเหลือ กลุ่มวิสาหกิจฯ ดังกล่าว จากผลกระทบโรคโควิด 19 อีกด้วย

Related posts