#ฮักกั๋นปั๋นกั๋นกิ๋น โครงการน้ำใจ ที่เข้าถึงชาวบ้าน

นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานโครงการ ฮักกั๋นปั๋นกั๋นกิ๋น เป็นโครงการที่ช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 เป็นโครงการที่ส่งสิ่งของโดย ตรงถึงหน้าบ้านของผู้เดือดร้อน มีข้าวสารจ้าว 5 กก. ไข่ไก่ 30 ฟอง,พืชผลทางการเกษตร 5 กก. น้ำดื่ม 1 แพค,หน้ากากอนามัย 4 ผืน

โดยทางชุมชนต่างๆได้นำมารับสิ่งของแล้วนำไปเพื่อแจกจ่ายให้ถึงมือพี่น้องชาวบ้านที่เดือดร้อนกันจริงๆ ที่แจกไปแล้วมี แขวงศรีวิชัย จำนวน 17 ชุมชน,แขวงกาวิละ 2 กลุ่ม 29 ชุมชน, วันที่ 29 เมย.และ 1 พค. แขวงเม็งราย สองกลุ่ม 30 ชุมชน วันที่ 3 และ 5 พค. แขวงนครพิงค์ 2 กลุ่ม 21 ชุมชน ถือได้ว่าโครงการนี้เราคนไทยจะไม่ทิ้งกัน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts