#เปิดแล้วพร้อมกัน กาดหลวง-ต้นลำไย ผู้ว่า-รองฯมาเยี่ยม

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ทางรัฐได้มีการสั่งให้หยุดชั่วคราว เพื่อลดการแพร่ระบาดจากเชื้อดังกล่าว

ซึ่งก็รวมทั้งตลาดต่างๆที่ต้องหยุดกิจกรรม รวมทั้งตลาดวโรรส(กาดหลวง)และตลาดต้นลำไย ที่เป็นตลาดประจำจังหวัดเชียงใหม่ยืนหยัดมาเป็นเวลาเกือบ 100 ปี และไม่เคยปิดตลาดเลย พอมาเจอพิษโรคระบาดจากไวรัสโควิด-19 ทุกอย่างได้เปลี่ยนไป และหลังจากที่ทั้งตลาดวโรรสและตลาดต้นลำไย ได้อยู่ใน 6 กิจการที่ให้ผ่อนปรนได้ วันนี้จึงได้มามีโอกาสกลับมาเปิดให้บริการเต็มพื้นที่

อีกทั้งยังได้มีการต้อนรับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าฯได้พากันมาเยี่ยมชมพร้อมทั้งตรวจดูมาตราการความปลอดภัย ตลอดจนการจัดระเบียบของผู้ที่มาจับจ่าย


วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts