#อำเภอดอยหล่อ มีตู้เติมใจให้กัน สนภ.3นทพ.จัดให้

ช่วงนี้มีการจัดตั้งตู้เติมอาหารกันขึ้นหลายที่หลายแห่ง เพื่อบรรเทาทุกข์ของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 ตู้เติมอาหาร หรือว่าตู้อะไรก็แล้วแต่ เป็นตู้สำหรับให้พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โควิด-19

ได้มาเปิดเพื่อนำเอาสิ่งของภายในตู้นำไปบริโภค ซึ่งในเขตเมืองเชียง ใหม่มีหลายตู้ และที่ต่างอำเภอได้มีการจัดตั้งกันแล้ว โดยที่ สนภ.3 นทพ. ได้ทำการจัดตั้ง ตู้เติมใจให้กัน สนภ.3 นทพ. แบ่งปันความสุข ที่หน้าประตูทางเข้า สนภ.3 เพื่อเป็นการแบ่งปันอาหารและสิ่งของให้แก่ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตของไวรัสโควิด-19 ที่ขาดแคลน สามารถนำไปบริโภคได้ เพียงแต่ขอให้ท่านหยิบไปแต่พอดี และถ้าหากท่านใดมีจิตศรัทธาจะเอาอาหารหรือว่าสิ่งของมาใส่ตู้แบ่งปัน เพื่อแบ่งเบาภาระ ซึ่งตู้แบ่งปันได้รับความสนใจจากคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ณ บริเวณด้านหน้าหน่วย สนภ.3 นทพ. ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่


วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน
#ดอยหล่อจัดตั้งตู้เติมใจ
#เพื่อช่วยบรรเทาให้พี่น้อง
#ที่รับผลกระทบจากโควิด19

Related posts