#รองนายกนำเกษตร และพาณิชย์จังหวัด ประชุมราคาผลไม้

ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูของผลไม้กำลังออกลูกออกผล แต่ว่าราคามันก็ยังไม่สู้จะดีนัก เพราะว่ามีอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของราคา ดังนั้น

ทางนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินมาประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคเหนือ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีเกษตรกร สมาคมด้านการเกษตรต่างๆ ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน ผู้ส่งออก ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาเกษตรและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับพร้อมเข้าร่วมประชุมด้วย
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชนภาคเหนือ
รายงาน

Related posts