#องคมนตรีประชุม การดำเนินงาน มูลนิธิโครงการหลวง

ได้มีการประชุมกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเข้าสู่ความมาตรฐานในระดับนานาชาติ ทางนายจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารฯองคมนตรี ร่วมกับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการฯได้มาประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

พร้อมกับได้พิจารณายืนขอใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ยกระดับสินค้าปัจจัยการผลิต 9 รายการ เพื่อสู่มาตรฐานในระดับนานาชาติ และพัฒนากาแฟแคปซูลออกสู่ท้องตลาด โดยมีแผนเปิดจำหน่ายในงานโครงการหลวง 51 ในเดือนสิงหาคม 2563 นี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts