#ภาครัฐและเอกชน ผนึกกำลังฟื้นฟู ร่วมกันปลูกป่า

นับวันป่าจะเริ่มหายไปจากผืนแผ่นดิน สาเหคุเพราะว่ามีคนตัดไม้ทำลายป่า ดังที่เป็นข่าวให้เราได้ทราบมาตลอด แม้จะเจ้าหน้าที่จะทำการจับกุมเท่าไหร่มันก็ไม่หมดไปสักที นอกจากจะตัดไม้ทำลายป่าแล้ว บางคนยังบุกรุกพื้นที่ป่าอีก ด้วยเหตุนี้ จึงมีภาครัฐและเอกชน ได้ผนึกกำลัง ฟื้นฟู ปลูกป่าในโครงการ พลังเหนือ ธรรมชาติ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

นาน รัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนภดล ภาคพรต รองผู้ว่าด้านการตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธาน โดยโครงการนี้จัดติดต่อกันมา 3 ครั้ง เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึก และผลักดันให้เกิดการลงมือในการกอบกู้สภาพแวดล้อม ที่ดี นำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts