#เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรียกร้องขอน้ำหน่อย ช่วยปล่อยน้ำทำนาที

ถ้าถามว่าน่าเห็นใจพี่น้องชาวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือเปล่า ตอบได้เลยชนิดไม่ต้องคิด ว่าเห็นใจพวกเขามากๆ เพราะว่าถ้าหากไม่มีพี่น้องชาวเกษตรการที่ปลูกข้าว แล้วพวกเราจะเอาข้าวที่ไหนมากิน แต่ว่าพี่น้องชาวเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จาก 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง,อำเภอแม่ริม และอำเภอสันทราย จำนวนกว่า 150 คน กำลังเดือดร้อน จึงได้รวมตัวกัน

เพื่อเรียกร้องขอความเห็นใจจากชลประทาน ช่วยกรุณาปล่อยน้ำมาทำนาที โดยมีนายนิมิต ขยัน เป็นแกนน้ำชาวนา พร้อมด้วยนาย เสน่ห์ จุ่มใจ ตัวแทนเกษตรกร ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง เชียงใหม่ นายณรงค์ มาโนใจ ตัวแทนเกษตรกร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในการทำนา โดยขอให้ชลประทานช่วยเปิดประตูระบายน้ำให้หน่อย เนื่องจากชาวบ้านต้องการใช้น้ำในการปลูกข้าว โดยมีนายเฉลิมเกียรติ อินทกนก จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แฝก-แม่งัด สมบูรณ์ชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา มาฟังปัญหาของชาวบ้าน หลังจากได้ข้อมูลจากชาวบ้านแล้ว นายเฉลิมเกียรติ ได้รับปากชาวบ้านว่า จะได้ปล่อยน้ำจากแม่น้ำปิงเข้าช่วยก่อนในเบื้องต้น และขอความร่วมมือจากชาวบ้านในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ ให้แบ่งปันกันอย่างทั่วถึง ที่สำคัญห้ามทะเลาะห้ามเปิดศึกแย่งน้ำกันอย่างเด็ดขาด
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts