#ข่าวล่า “เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

จังหวัดลำปาง- รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้น ติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามมาตรการของ กอนช. โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รายงายถึงสถานการณ์ดังกล่าว

***********************************

ลำพูน – มหาดไทยมอบโฉนด ที่ดินแก่ประชาชน พื้นที่จังหวัดลำพูน


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนที่มารับโฉนดจำนวน 55 แปลง                                                                  *******************************

เชียงใหม่ – บูรณาการจัดรประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ในการบริหารจัดการให้ประชาชนมีน้ำ้ใช้อย่างพอเพียง

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 2/2563 โดยมี ผู้แทนจังหวัดลำพูน จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมบูรณาการจัดรประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ในการบีริหารจัดการให้ประชาชนมีน้ำ้ใช้อย่างพอเพียง

****************************************

เชียงใหม่ -มช.แม่ข่ายภาคเหนือปัจจุบันโลกไซเบอร์ไทย  สัญจรออนไลน์ กิจกรรมน่าสนใจ

ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะบดีและกรรมการผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม สัญจรออนไลน์ ครั้งที่ 3มหาวิทยาลัยแม่ข่ายภาคเหนือตอนบน

*************************************

เชียงใหม่  – คนอำเภอสะเมิง ร่วมกันปลูกป่า ทดแทนที่ไหม้ไป


นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการจิตอาสา พระราชทานอำเภอสะเมิงมาเป็นประธาน เปิดกิจกรรมตามโครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า

***************************************

ลำปาง – ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 21/2563 เน้นย้ำประชาชนให้ความสำคัญกับมาตรการที่ทางราชการกำหนด

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 21/2563 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19                                                                      ***************************************

แม่ฮ่องสอน – กำลังพลจิตอาสาฯ นายสิบพยาบาล ลงพื้นที่โดยใช้รถจักรยานยนต์ ช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร

พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 36 มอบหมายให้ ร.อ.ศุภวัฒน์ คิดดี นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนฯ พร้อมกำลังพลจิตอาสาฯ นายสิบพยาบาล ลงพื้นที่โดยใช้รถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน เข้าช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร บริเวณบ้านแม่ละมอง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

**********************************************

ลำพูน – โปรโมชั่นใหม่รับหน้าฝน เขียวสดชื่น สดใส กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ และกัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ

คุณ สุพชฌาย์ (โจ้) เสวตไอยาราม ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กัซซันกอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เปิดเผยว่า โปรโมชั่นใหม่รับหน้าฝน เขียวสดชื่น สดใส กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ และ กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ

Green & Clear
Gassan Panorama Golf Club
⛳️⛳️⛳️⛳️⛳️⛳️⛳️⛳️

โปรโมชั่นใหม่รับหน้าฝน เขียวสดชื่น สดใส
กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ
🔊📢🔊📢🔊📢🔊📢🔊

☀️วันธรรมดา ราคา 800 บาท/ท่าน

🌟วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 900 บาท/ท่าน

(รวมกรีนฟี + แคดดี้ + รถกอล์ฟนั่งเดี่ยว)

เริ่มวันที่ 22 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 ค่ะ

สำหรับคนไทยและไทยเรสสิเด้นท์ ❗️

จองออกรอบ 📞
กรีนฟี โปรช็อป : 065-4165961
ฝ่ายขายและการตลาด : 053-921815, 083-5800146

Fun on Green
Gassan Legacy Golf Club
⛳️⛳️⛳️⛳️⛳️⛳️⛳️⛳️

โปรโมชั่นใหม่รับหน้าฝน เขียวสดชื่น สดใส
กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ
⛳️🏌️‍♂️⛳️🏌️‍♂️⛳️🏌️‍♂️⛳️🏌️‍♂️

☀️ออกรอบทุกวัน ราคา 1,400 บาท/ท่าน
(รวมกรีนฟี + แคดดี้ + รถกอล์ฟนั่งเดี่ยว)

พิเศษ ❗️ ออกรอบวันธรรมดา พร้อมกันตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป
ราคา 1,100 บาท/ท่าน
(รวมกรีนฟี + แคดดี้ + รถกอล์ฟนั่งเดี่ยว)

เริ่มวันที่ 22 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2563 ค่ะ

สำหรับคนไทยและไทยเรสสิเด้นท์ ❗️

จองออกรอบ 📞
กรีนฟี โปรช็อป : 053-921 846 , 081-7167711
ฝ่ายขายและการตลาด : 053-921815, 083-5800146

*********************************

เทศบาลนครเชียงใหม่ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สู้ภัยโควิด-19  วันที่ 19 มิถุนายน 2563

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ – แขวงเม็งราย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสุสานหายยา วัดศรีดอนไชย ถนนช้างคลาน ไนท์บาร์ซ่า วัดพวกเปีย สุสานหายยา และวัดศรีปิงเมือง
– แขวงศรีวิชัย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณชุมชนบวกหาด และชุมชนพวกแต้ม

****************************************

ถือเป็นผู้นำองค์กรสื่อของรัฐที่น่าชื่นชม ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง นำความจริงนำเสนอสู่สาธารณชน อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

นายทรงวิทย์  ดิษฐวุฒิ  ผจก.ศูนย์วิทยุภาคเหนือตอนบน  รักษาการ.นายสถานีวิทยุ  อสมท. เชียงใหม่

**********************************

สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้ว ให้ชมฟรี วันละ 2 พันคน  ล้นหลามไปด้วยเด็กผู้ใหญ่ ต่างมุ่งหน้า ชมการดำรงค์ชีวิตสัตว์นาไชนิด ท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ งดงามตระการตา

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

*************************************

นำสังคมสู่ ทีวีออนไลน์ ยุคใหม่” ทั่วไทย ทั่วโลก” มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าขาย 

นายสินชัย พชรธนาพร นักข่าวอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ มวลชนทีวี

***************************************

 

Related posts