#กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลจิตอาสา บริการตัดผมชาวบ้าน

เป็นหน่วยงานที่มิใช้ปราบปรามเรื่องยาเสพติดเพียงอย่างเดียว เรื่องของมวลชนช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับกองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้นำกำลังพลจิตอาสาฯ

ออกไปให้บริการตัดผมให้พี่น้องประชาชนฟรี ถึงบ้านที่พักอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ ของหน่วยฯที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งหน่วยได้ยึดถือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยมีอุปกรณ์ หน้ากากอนามัย และเจล แอลกอฮอล์ล้างมือไว้ให้บริการ โดยมีเด็กและประชาชนมาใช้บริการตัดผมฟรีครั้งนี้ 15 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านห้วยป่าฮ้อมหมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพี่น้องประชาชนได้กล่าวขอบคุณทหารที่ได้ออกบริการตัดผมฟรีถึงบ้าน เพื่อลดรายจ่าย อีกทั้งไม่ต้องเดินไปตัดถึงที่ร้าน อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด-19 อีกด้วย ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนจริงๆ
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวสว์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts