#คณะอนุกรรมการ ประเมินมาตรฐาน ศูนย์ราชการเชียงราย

การตรวจประเมินผลของศูนย์ราชการไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหน ถือเป็นสิ่งชี้วัดที่ดี เพราะจะได้รู้ว่าศูนย์ราชการแห่งไหนมีการพัฒนาบุคลากร มีความมาตรฐานมากแค่ไหน การบริการให้กับพี่น้องประชาชนเป็นเช่นไร

ด้วยเหตุนี้ ทาง พันตำรวจโท ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาว กฤษฏาพร ทองรักษ์ และนางสาวมะลิวัลย์ เก็ดหมัด ผู้ช่วยเลขานุการ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานงานบริการประชาชนของหน่วยงานรัฐในจังหวัดเชียงราย ที่ทางหน่วยงานได้ทำการยื่นเรื่อง ขอสมัครนำจุดบริการประชาชน เข้ารับการประเมินเพื่อยกระดับ เป็นศูนย์บริการประชาชนมาตรฐานระดับประเทศ ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ราชการ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานราชการต่างๆได้เกิดการตื่นตัวในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพของงานบริการให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts