#ข่าวล่า ” เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

 เชียงใหม่ – ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เผย เดือนกรกฎาคม เที่ยวบินภายในประเทศเพิ่มขึ้นอีกกว่าเท่าตัว คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในเดือนกรกฎาคม 2563 สายการบินต่าง ๆ ได้เพิ่มจำนวนเที่ยวบินมากขึ้น เฉลี่ยวันละ 68 เที่ยวบิน จากเดิมในเดือนมิถุนายน 2563 ที่ทำการบินวันละ 40 เที่ยวบิน คาดว่าจะ ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากเดิมเฉลี่ยวันละ 4,000 – 5,000 คน โดยยังคงให้บริการเฉพาะเส้นทางการบินภายในประเทศเท่านั้น แต่มีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินในเส้นทางหลักคือ เชียงใหม่ – กรุงเทพ หลายช่วงเวลามากขึ้น และเปิดเส้นทางการบินระหว่างภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ – อู่ตะเภา, เชียงใหม่ – หาดใหญ่, เชียงใหม่ – อุบลราชธานี และเชียงใหม่ -อุดรธานี

***********************************************

ลำพูน – แถลงข่าวผลการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ผิดกฎหมาย ตัดแปลงสภาพ โหลดเตี้ย ท่อ แต่ง จำนวนมาก

พลตำรวจตรี นฤชิต เนียวกุล  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เผยว่า ตามที่รัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค 5 ได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวช้องระงับยับยั้งหรือแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง หรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่นำจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทาง อันเป็นการก่อความเดือดร้อน รำคาญและเป็นภัยต่อวามสบเรียบร้อยของสังคม ซึ่งในปัจจุบันยังปรากฎภาพข่าวหรือเหตุการณ์การแข่งรถในทาง การขับรถในลักษณะผิดปกติวิสัยของการขับรถ

******************************************

ลำปาง –  ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมหารือโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมี นายอเนก มีมงคล รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นต่อแผนการพัฒนาเมืองลำปาง                                                           ****************************************

เชียงราย –  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลนางแลโฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา เป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาพื้นบ้านจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีพุทธ แบบ New Normalเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิด 19

 พระอาจารย์ เมธาวินทร์ แสนธิ ผู้ก่อตั้งโฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลนางแล กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลนางแล ในวัดพระธาตุดอยโอ่ง ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาพื้นบ้านจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่  New Normalในสถานการณ์โรคเชื้อไวรัสโควิด 19 คัดกรอง ซักประวัติ ทิ้งระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ สวมใส่หน้ากากอนามัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

************************************

เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019

นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลและนายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 และตามมาตรการผ่อนปรน ระยะ ที่ 5 การเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียน ฯ ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 11 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ จำนวน 1 แห่ง.

*****************************

เชียงใหม่ – โรงพยาบาลลานนา อยากเห็นคนเชียงใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19
นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ อีกทั้งเนื่องในโอกาสที่ทางโรงพยาบาลลานนาได้บรรจบครบรอบ 44 ปี ของการก่อตั้งโรงพยาบาล และจะก้าวขึ้นสู่ปีที่ 45

มีพัฒนาการบริการและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และกลางปีหน้า เราจะเปิดอีกตึก ขนาด 270 เตียง พร้อมกันนี้ท่านผู้อำนวยการได้ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้การสนับสนุน ให้เป็นโรงพยาบาลของครอบครัวที่จะดูแลสุขภาพให้กับทุกคน

*************************************

​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.เปิด​การปฐมนิเทศ​บุคลากร​ทางการพยาบาล​ ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประจำปี 2563​

ศ.นพ.บรรณ​กิจ​ โล​จ​นาภิวัฒน์​ คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​โดยมี รศ.นพ.ชัยวัฒน์​ บ​ำ​รุ​ง​กิจ​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ย​การ​โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​ กล่าวต้อนรับ และ ดร.หรรษา​ เทียนทอง กล่าววัตถุ​ประสงค์​ของ​การ​จัดงาน​ โดยมีพยาบาลใหม่จำนวน 102 คน พยาบาลรับระหว่างปี 22 คน ผู้ช่วย​พยาบาลรับระหว่างปี 7 คน และพนักงานช่วยการพยาบาลรับระหว่างปี 10 คน รวม 141 คน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม​ 2563​ ณ ห้องประชุม​ชั้น 2 อาคารเรียน​รวม​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.

**************************************************

พ่อเมืองพ่อขุน ลงทุกพื้นที่ ประสานงานทุกหน่วยงาน หามาตราการป้องกัน ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในช่วงฤดูฝน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

**************************************

ทำงานอย่างขยันขันแข็ง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พี่น้องประชาชา อย่างถ้วนหน้า ถึงหัวบันไดบ้าน สมเป็นพ่อเมืองคนเก่ง ของกระทรวงมหาดไทย

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

*****************************************

กระบอกเสียงชั้นดี สนับสนุนการทำงานของพ่อเมืองหละปูน ประสานงานสื่อมวลชนทุกแขนงอย่างทั่วถึง ประชาชนรู้ความก้าวหน้า การทำงานภาครัฐจึงไม่สะดุด สุดยอดครับกระบอกเสียงชั้นดีของภาครัฐ

นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน 

**********************************

ที่เวียงพิงค์ เมืองเชียงใหม่ เห็นหัวหน้างานข่าวภาครัฐ ที่ทำงานแล้วหน้าชื่นชม ลงทุกพื้นที่ เดินหน้านำลูกน้อง เอาความจริงเสนอสู่สาธารณชน โ้วยความแม่นยำ และรวดเร็ว

นายทรงวิทย์  ดิษฐวุฒิ  ผจก.ศูนย์วิทยุภาคเหนือตอนบน  รักษาการ.นายสถานีวิทยุ  อสมท. เชียงใหม่

*******************************************

โปรโมชั่น พิเศษสุด ที่ กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ ⛳️☀️🔥 ออกรอบทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ในเดือนกรกฎาคม 2563 ☀️🔥ราคา 1200 บาท/ท่าน (รวม กรีนฟี+แคดดี้+รถ+อาหารกล่องดินเนอร์ 1 กล่อง+เบียร์สิงห์ 1 กระป๋อง)

คุณ สุพชฌาย์ (โจ้)  เสวตไอยาราม ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กัซซันกอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เปิดเผยว่า

⛳️ กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ ⛳️

☀️🔥 ออกรอบทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ในเดือนกรกฎาคม 2563 ☀️🔥

ราคา 1200 บาท/ท่าน
(รวม กรีนฟี+แคดดี้+รถ+อาหารกล่องดินเนอร์ 1 กล่อง+เบียร์สิงห์ 1 กระป๋อง)

แต่ถ้าใช้สิทธิ์ส่วนลดจาก ททท. คิดถึงก๊วน…ชวนตีกอล์ฟ จะลดอีก 230 บาท เหลือเพียง ราคา 1,200 – 230 = 970 บาท/ท่าน

สำหรับคนไทยและไทยเรสสิเด้นท์ ❗️

📌 พร้อมลุ้นรับรางวัลจับสลาก / ถ้วยรางวัล / รางวัลตีใกล้ธงพาร์ 3 / ตีไกลใกล้เส้นพาร์ 5 / รางวัลความสามารถพิเศษ แบบ New Normal Golf ประกาศออนไลน์ผ่านช่องทาง เฟสบุคของสนามในเวลา 19.00 น.

Facebook : Gassan Legacy Golf Club

จองออกรอบ 📞
กรีนฟี โปรช็อป : 053-921 846 , 081-7167711
ฝ่ายขายและการตลาด : 053-921815, 097-91192992, 083-5800146
Line ID : Gassangolf

**************************************

นำสังคมสู่ ทีวีออนไลน์ ยุคใหม่” ทั่วไทย ทั่วโลก” มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าขาย

นายสินชัย พชรธนาพร นักข่าวอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ มวลชนทีวี

***************************************

 

Related posts