#เปิดโครงการแถลงข่าว ตลาดน้ำบึงบัวขาว​ บนเนื้อที่กว่า 42 ไร่

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆได้เกิดขึ้นใหม่ภายใต้ชื่อโครงการว่า ตลาดน้ำบึงบัวขาว ถนนแม่โจ้สายใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ บนเนื้อที่กว่า 42 ไร่ โดยตลาดน้ำแห่งนี้ถือเป็นแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจของท้องถิ่น และธุรกิจท้องถิ่น สร้างอาชีพให้แก่ผู้คนในท้องถิ่น สร้างระบบหมุนเวียน การจับจ่ายใช้สอย และสร้างระบบเศรษฐกิจของประชากรในท้องถิ่นระยะยาว และยังบริหารจัดการควบคุมคุณภาพของอาหารที่จำหน่วยให้เป็นไปเพื่อความสมบูรณ์ด้านสุขภาพ ความมั่นคงด้านอาหาร

สร้างโอกาสมีงานทำที่มีคุณภาพในพื้นที่ถิ่นกำเนิด และให้รูปแบบของธุรกิจสอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ หรือที่รู้จักว่า New Normolเพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟื้นฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ ตลาดน้ำบึงบัวขาว จึงได้เกิดขึ้น เรียกได้ว่าเป็นตลาดน้ำยามค่ำคืนแห่งแรกของเมืองไทย ด้วยบรรยากาศที่สวยงามในยามราตรี ที่ตลาดน้ำบึงบัวขาว ติดกับถนนสายเชียงใหม่-แม่โจ้

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts