#นายก อบจ.มอบสิ่งของ ช่วยเหลือชาวบ้าน พื้นที่อำเภอสันทราย

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.การุณ คุณยศยิ่ง สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมามอบถุงยังชีพ

เพื่อช่วยเหลือพี่น้อง ประชาชนชาวตำบล สันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 500 ครบครัว ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสันป่าเปา ยังได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของผลกระทบที่พี่น้องประชาชนได้รับ จึงได้จัดงบประมาณซื้อถุงยังชีพมาแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนในตำบลสันป่าเปากว่า 500 ครอบครัวเรือน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts