#พ่อเมืองเชียงใหม่ เปิดสัมมนาปฏิบัติการ ตลาดลำไยเชียงใหม่

ที่ห้องเชียงแสนโรงแรมดวงตะวัน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดแปลงใหญ่ลำไยจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถส่งผลผลิตไปยังผู้ประกอบการรับซื้อลำไยภายในประเทศ หรือส่งออกต่างประเทศในช่วงเดือนที่ผลผลิตกำลังออกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) จัดทำเครือข่ายตลาดแปลงใหญ่ลำไยขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด และเชื่อมโยงตลาดให้กว้างมากขึ้น
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts