#ททท.มอบตรา SHA แก่ผู้ประกอบการ ในจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 กรกฏาคม 2563 ที่โรงแรมแชงกรี-ลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทสไทย พร้อมด้วยนาย คมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ได้ร่วมกันมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย หรือ SHA แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้ผ่านเกณฑ์จำนวน 183 ราย จาก 10 ประเภทกิจการ ซึ่งผู้ที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะทำการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts