#รองรัฐพลลงพื้นที่ ติดตามความปลอดภัย ของรถตู้รับ-ส่งนักเรียน

ถือว่ามีความเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยของบุตรหลานพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่อย่างจริงใจ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ลงพื้นที่ติดตามความปลอดภัยของรถตู้รับ-ส่ง นักเรียน พร้อมหารือแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 กับคณะผู้บริหารของโรงเรียน และพนักงานขับรถที่ให้บริการรับ-ส่งนักเรียนภายในโรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย และโรงเรียนดาราวิทยาลัย เพื่อสร้างความปลอดภัยในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าทางโรงเรียน สถาบันการศึกษา ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 บนรถตู้ พร้อมกับการลดจำนวนความหนาแน่นของจำนวนนักเรียนในแต่ละคันมีจำนวนน้อยลง ซึ่งถือเป็น การสร้างความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของโรคได้อีกทางหนึ่ง
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts