” อี.เทค ” มอบโล่ทองคำให้ E@ ผู้นำด้านพลังงานบริสุทธิ์ และ ” กลุ่มช่วยกัน “ที่ร่วมกันสร้าง แอปฯ ” หมอชนะ ” เพื่อส่วนรวม ได้นำมาใช้เป็นมาตรการป้องกันไวรัส covid -19 เพิ่มความมั่นใจกับ นักศึกษาในสถาบันและคนไทยทั้งประเทศ…

” อี.เทค ” มอบโล่ทองคำให้ E@ ผู้นำด้านพลังงานบริสุทธิ์ และ ” กลุ่มช่วยกัน “ที่ร่วมกันสร้าง แอปฯ ” หมอชนะ ” เพื่อส่วนรวม ได้นำมาใช้เป็นมาตรการป้องกันไวรัส covid -19 เพิ่มความมั่นใจกับ นักศึกษาในสถาบันและคนไทยทั้งประเทศ…

 

วันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2563 ณ. วิทยาลัย เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.) อ.พานทอง จ.ชลบุรี ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อี.เทค ) อ.อัมพร อุนทสูรย์ อ.ไพโรจน์ เลิศกิจเจริญผลและคณะผู้บริหาร วิทยาลัย อี.เทค ให้การต้อนรับ” กลุ่มช่วยกัน ” พร้อมทีมพันธมิตร นำโดย คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) คุณกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้


คุณ ธนวัฒน์ สันตินรนนท์ กรรมการบริหาร บริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส เมนเนจเมนท์ จำกัด ( IWRM )คุณวิเชษฐ์ เกตุแก้ว ผู้สนับสนุน โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ร่วมรับฟังการบรรยาย “อี.เทค ใช้แอปฯหมอชนะ100% ” เพื่อเป็นมาตรการป้องกันควบคลุมเชื้อโรคไวรัสcovid-19 ภายใน วิทยาลัย อี.เทค และ เครือข่ายวิทยาลัยอาชีวะกว่า 400 แห่ง ทั่วประเทศ ถึงแม้การระบาด ในประเทศไทย จะมียอดผู้ติดเชื้อลดลง วิทยาลัย อี.เทค ยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง บนเวที อาคารอารีน่า2 คุณสมโภชน์ อาหุนัย ผู้แทน “กลุ่มช่วยกัน ” มอบเครื่องกรองอากาศป้องกันเชื้อไวรัสcovid-19 ให้กับสถานศึกษา

ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัย อี.เทค กล่าวว่า…. กว่าสามเดือนที่ผ่านมา ได้เห็นความตั้งใจของ กลุ่มช่วยกัน พร้อมพันธมิตร ที่ร่วมกันสร้างแอป ฯ หมอชนะ และ ยังร่วมบริจาคสิ่งของที่ขาดแคลนที่จำเป็นทางการแพทย์ ให้กับ ภาครัฐ ส่วนราชการ และประชาชน ในช่วงวิกฤตcovid-19 ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ที่ได้เสียสละ ทั้งกาย ใจ สติปัญญา เวลา และทรัพย์ส่วนตน เพื่อส่วนรวมอี.เทค จึงมอบ โล่ทองคำ เพื่อเชิดชูเกียรติยศ แก่ คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม พร้อมด้วย พันธมิตร


คุณกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี
คุณ ธนวัฒน์ สันตินรนนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด (IWRM)
ทั้งนี้คุณสมโภชน์ อาหุนัย ได้กล่าวกับนักศึกษาที่มา พร้อมกันกับที่รับชมผ่านระบบโชเชียลฯ กว่า15,000 คน และได้เยี่ยมชม สถานศึกษา หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับ นวัตกรรม 4.0 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร E – tech smart college วิทยาลัย อีเทค

Related posts