#กองบิน 41 จัดโครงการ ที่ดีมีประโยชน์ รวมใจ ลดไซส์ ไร้พุง

เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยนาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานการจัดโครงการ กองบิน 41 รวมใจ ลดไซส์ ไร้พุง โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองบิน 41 ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สวนสุขภาพ ภายในกองบิน 41

กิจกรรมโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน 41 ได้มีการปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายในการควบคุมน้ำหนักเกินที่ถูกต้อง โดยเน้นที่การปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัว ได้ศึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน ลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อได้ ทั้งเบาหวาน ความดัน โรคอ้วน กิจกรรมนี้ได้จัดมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคม 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 120 คน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts