#คณะแพทย์จาก มช. พัฒนาการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ สำเร็จครั้งแรกในประเทศไทย

ที่ห้องประชุมชั้นที่ 15 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการแถลงข่าว การผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคตับมีชีวิต

โดยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้อง ครั้งแรกในประเทศไทย และครั้งที่ 2 ในอาเซี่ยน ซึ่งปัจจุบันการแพทย์ของประเทศไทย มีการพัฒนาการก้าวไกลเทียบเท่านานาอารยประเทศ โดยเฉพาะการให้การรักษาผู้ป่วยโรคตับ การปลูกถ่ายตับถือว่าเป็นทางเลือกสุดท้าย ของการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะตับวาย ซึ่งการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ สามารถรักษาทั้งภาวะตับแข็งและมะเร็งตับไปในการผ่าตัดครั้งเดียวกัน ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งตับที่ได้รับการปลูกถ่ายตับมีอัตราการรอดชีวิตสูงถึงร้อยละ 80-90 และมีอัตราการกลับเป็นซ้ำต่ำ เมื่อเทียบกับการรักษาวิธีอื่น ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตยืนยาว ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวได้อีกครั้ง
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายนงาน

Related posts