#รองแม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจสอบการขนส่ง โลจิสติกส์ทางรถไฟ

พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้มอบหมายให้ พลตรี บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3 และรองผู้บัญชาการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการตรวจสอบการขนส่งโลจิสติกส์ทางรถไฟ ขบวนรถไฟหมายเลข 58 เชียงใหม่-กรุงเทพฯ ขบวนรถไฟหมายเลข 52 เชียงใหม่-กรุงเทพฯ

ออกจากสถานีรถไฟเชียงใหม่โดยได้ดำเนินการตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติด บนรถไฟ เพื่อสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดในระบบโลจิสติกส์ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งยกระดับการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดกำหนดแผนปฏิบัติด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ผลการปฏิบัติไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts