“อาจารย์จักษ์” แนะกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน สืบสานตำนานงอบ จังหวัดตราด เน้นผลิตสินค้าให้ตรงความต้องการของลูกค้าบนฐานภูมิปัญญาชาวบ้าน

“อาจารย์จักษ์” แนะกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน สืบสานตำนานงอบ จังหวัดตราด เน้นผลิตสินค้าให้ตรงความต้องการของลูกค้าบนฐานภูมิปัญญาชาวบ้าน

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น.รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมกระบวนการผลิตงอบน้ำเชี่ยว โดยมี นางจงกล สุวรรณนนท์ จัดหางานจังหวัดตราด นำเยี่ยมชม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่อดีตและใช้จนถึงปัจจุบัน ทำจากใบจากนำมาเย็บเป็นงอบ สามารถใส่กันแดด กันลม กันฝน เป็นลักษณะพิเศษของงอบบ้านน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

โดยมี นางสาวนฤมล กิจนุเคราะห์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเย็บงอบ ปัจจุบันมีด้วยกัน 5 ทรง กระทะคว่ำ กระดองเต่า หัวแหลม สมเด็จ และกะโหลก และเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ได้จดทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้านกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชน โดยนำงอบน้ำเชี่ยวส่งให้กับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว และลูกค้าทั่วไป

โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้แนะนำให้ใส่ประวัติความเป็นมา วิธีการผลิตให้เป็นเรื่องราว เพื่อเพิ่มมูลค่างอบน้ำเชี่ยว และเป็นที่สนใจของลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ นางสาวนฤมล กิจนุเคราะห์ 16/4 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด โทรศัพท์ 088-9904443

Related posts